تمبر خارجی پرونده فوتبال بازیکنان پرسپولیس

تمبر: خارجی پرونده فوتبال بازیکنان پرسپولیس کمیته انضباطی اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

سیارکی به اندازه یک ماشین از کنار زمین رد شد

روز ۱۸ ژانویه محققان سیارکی به اندازه یک ماشین را رصد کردند که ۷ ساعت بعد از فاصله ۳۸۸۹۵ کیلومتری زمین رد شد.  سیارکی به اندازه ..

ادامه مطلب