تمبر خارجی پرونده فوتبال بازیکنان پرسپولیس

تمبر: خارجی پرونده فوتبال بازیکنان پرسپولیس کمیته انضباطی اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار ورزشی و نتایج مسابقات اظهارنظر راجع به منع پرسپولیس جهت جذب بازیکنان خارجی مبنای حقوقی ندارد / جمشیدی

معاون حقوقی کلوب پرسپولیس گفت: مطالب انتشار یافته از سوی بعضی اعضای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در شرایطی است که مصوبه هیأت رییسه فدراسیون فوتبال می‌گوید؛ باش

اظهارنظر راجع به منع پرسپولیس جهت جذب بازیکنان خارجی مبنای حقوقی ندارد / جمشیدی

جمشیدی: اظهارنظر راجع به منع پرسپولیس جهت جذب بازیکنان خارجی مبنای حقوقی ندارد

عبارات مهم : خارجی

معاون حقوقی کلوب پرسپولیس گفت: مطالب انتشار یافته از سوی بعضی اعضای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در شرایطی است که مصوبه هیأت رییسه فدراسیون فوتبال می گوید؛ کلوب هایی که با حکم نهایی مراجع انضباطی بین المللی در ارتباط با بدهی های بین المللی خود مواجه هستند از جذب بازیکنان خارجی محروم هستند.

به گزارش ایسنا، علی جمشیدی معاون حقوقی کلوب پرسپولیس در گفت وگو با سایت رسمی باشگاه، راجع به مطالب مطرح شده است در خصوص شرایط حقوقی پرسپولیس در پرونده های بازیکنان و مربیان خارجی گفت: در وهله اول باید به این توصیه تاکید کنم، با وجود تمام پرسشها بر جای مانده از دوره های گذشته و با بهره گیری از وکلای خبره و تخصصی با جدیت در مباحث و پرونده ها ورود کرده و از حقوق کلوب دفاع می شود.

اظهارنظر راجع به منع پرسپولیس جهت جذب بازیکنان خارجی مبنای حقوقی ندارد / جمشیدی

او ادامه داد: یکی از این پرونده ها مربوط به پائولو گولچ می شود. با عنایت به آینده نگری های صورت گرفته، مرجع حل اختلاف در قرارداد بین دو طرف عنصرهای قضایی فدراسیون فوتبال تعیین شده است بود. این بند که به امضای بازیکن نیز رسیده هست، حاصل یک کار کارشناسی و در جهت تقویت جایگاه عنصرهای قضایی فوتبال بود.

بر همین اساس تخلفات این بازیکن به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال منعکس شد ولی علی رغم رویه پیشین از پیگیری به آن امتناع شد. این در حالی است که هم وقت نامبرده به فیفا مراجعه کرد و فیفا نیز طی نامه ای رسمی به باشگاه، از ما نتیجه پیگیری کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال را درخواست کرده هست. با توجه به این شرایط، نشستی حضوری با اعضای کمیته استیناف داشته ایم و نظر به توضیحاتی که از سوی رییس این کمیته ارائه شد، چنان چه عنوان از طریق ریاست فدراسیون فوتبال و با عنوان تجدید نظرخواهی خاص به استیناف ارجاع شود، به آن پیگیری کرده و نسبت به صدور رأی اقدام می کنند.

معاون حقوقی کلوب پرسپولیس گفت: مطالب انتشار یافته از سوی بعضی اعضای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در شرایطی است که مصوبه هیأت رییسه فدراسیون فوتبال می‌گوید؛ باش

جمشیدی خاطرنشان کرد: مع الاسف با طولانی شدن روند اداری و توجه به رأی صادره کمیته انضباطی فدراسیون که از نظر کلوب فاقد مبنا و اساس حقوقی بوده، فیفا اقدام به صدور رأیی می کند که توانایی تجدید نظر دارد. ضمن این که با وصف موارد فوق و نظر به بعضی اخبار منتشره از وثوق احمدی، عضو کمیته انضباطی، شایسته است اظهار نظرها با توجه به روند قضیه انجام شود.

معاون حقوقی کلوب پرسپولیس در آخر افزود: هواداران فهیم و پرشور کلوب بزرگ پرسپولیس به این امر توجه داشته باشند که مصوبه هیأت رییسه فدراسیون فوتبال مبنی بر جذب نکردن بازیکنان خارجی مربوط به کلوب هایی می شود که حکم قطعی علیه آن ها از سوی مراجع بین المللی صادر شده است باشد. به این ترتیب، با لحاظ شرایط موجود، کلوب پرسپولیس از این امر مبری هست، چون پرونده ها در جریان بوده و هنوز به مرحله قطعی نرسیده اند و بیانات راجع به منع این کلوب جهت جذب بازیکنان خارجی به این دلیل، فاقد مبنای حقوقی است.

واژه های کلیدی: خارجی | پرونده | فوتبال | بازیکنان | پرسپولیس | کمیته انضباطی | اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs